Öppna huvudmenyn

Psyklopedin β

Den Absolut Slutgiltiga Sanningen

Den Absolut Slutgiltiga Sanningen, förkortat DASS, är den absolut slutgiltiga sanningen om allting, meningen med livet, varför vi finns, vad vi skall göra, och varför Universum skapades. Den Absolut Slutgiltiga Sanningen förtäljer oss att universum är en pannkaka skapad av Stora Pappa Ägg.

SkapelsenRedigera

Jorden är en pannkaka där det lever många varelser, Stora Pappa Ägg (Gud, förkortat SPÄ) skapade denna pannkaka vid den stora pannkaksstekningen. Alla varelser som existerar har satts samman från små grönsaker, rotfrukter, och tändstickor som håller grönsakerna på plats så att de bildar intelligenta varelser. Exempelvis består människor av fyra rädisor, fem kålrötter och en stor potatis. Antalet grönsaker och i vilken kombination avgör vilken art det blir, därför att Stora Pappa Ägg beslutade så. Våra dödsfiender är kackerlackorna som i stället för grönsaker består av små djurpluttar (sdp). De små djurpluttarna (sdp) pluttas inte ut från de små djuren, utan skapas i stället från tomma intet (ex nihilo) av Stora Pappa Ägg. I verkligheten upprätthåller alla djur sin existens genom att upprepat bli återskapad med hjälp av sdp, men framför de oinvigdas ögon ser det ut som om de små djuren pluttar. I verkligheten är sdperna uppladdade med magisk kraft att överföras till döende små djur, och därför är sdperna osynliga. De små djuren, som känner på sig att de håller på att dö, går fram till närmaste sdp och tankar av dessas kraft, så att djuren återupplivas, och samtidigt tappar sdp:erna sin magiska kraft och blir därigenom synliga, och därigenom uppstår illusionen att sdp:erna pluttas ut från djuren.

Stora Pappa Ägg ville inte att sdp:erna skulle bli levande varelser själva, så han ser uppträdantet av kackerlackor som ett konstruktionsfel. Det är därför som programmerare, som har en djupare insikt i Den Absolut Slutgiltiga Sanningen än vanliga människor, kallar programmeringsfel som buggar (från eng. bugs = kackerlackor).

ÄtandeRedigera

Å andra sidan: att äta är inte vad det ser ut som – att äta handlar om att överföra Ägg-kraft till "maten", gör den magisk, och därför osynlig. Handlingen att "äta" är en välvillig handling av välvilja (en s.k. vhav), en metod att dela med sig Ägg-kraft till det ätna.

Goda gärningarRedigera

  • döda alla kackerlackor vid första anblicken, eller, som ett alternativ, hoppa upp på en stol och skrik för full hals när du får se en kackerlacka;
  • ät aldrig kackerlackor, de är mycket onda (!),
  • "ät" mat som ett sätt att ladda maten med Ägg-kraft, och gör så maten osynlig,
  • gör andra vhaver, ibland med Ägg-kraft, ibland utan,
  • var snäll mot små djur, om de inte är kackerlackor eller kackerlackor i förklädnad,
  • somliga människor har visat sig vara kackerlackor i förklädnad, även om de inte är små,
  • sjung den heliga frasen "solanum tuberosum" varje sekund av din vakna tid, eller om detta blir för mycket, närhelst du vill.