Baciller eller med ett äldre ord, kräk är små ålderdomliga men mycket effektiva varelser av bakterieklassen Bacilli. De har mycket gamla anor, c:a 3.5 miljarder år, medan mänskligheten endast har funnits i 200'000 år. Under denna enorma tidsrymd har bacillerna lärt sig äta både det ena och det andra, varav människa bara är ett födoämne som tillkommit helt nyligen. Arten B. anthracis, mjältbrand, har därvid lärt sig äta mjältar, varibland människomjältar bara är en i den långa raden av mjältar som B. anthracis med stort nöje avnjuter. B. cereus,, däremot har som högsta nöje att få olika varelser, t.ex. människor, att spy från endera ändan. B. coagulans käkar mjölk, varför de andra Bacilli anser coagulans vara lätt förakliga, inga "riktiga kräk" liksom. På samma sätt livnär sig B. licheniformis, B. subtilis och B. licheniformis av något obskyrt i jorden som inte anses macho. Värre är det dock med Bacillus thuringiensis som gått över till fienden och samarbetar med denne, genom att producera insektsgifter.