Ögon även kallade "Observationsinstrument" är ett organ som sitter på den undre delen av strupen. Ögonen kan ha olika form. De vanligaste formerna är oval, avlång och svamp-formad. Man har även hittat andra former som t.ex. eldform, treuddsform, knivform m.m. Efter en människa har dött kryper ögonen ut ur människan och lever sitt eget liv under vatttnet och livnär sig på Bacon. Ögonen har bara en uppgift, att irritera människan med sin mystik. Männsiskan har i alla tider varit medvetna om det inre organet men ingen har förstått varför det finns till.

När människan är död och ögonen krupit ut springer ögonen till närmsta vattenkälla men om det är mitt i natten kan ögonen bli sugen på paj och döda allt i sin väg om den inte får tag på det.