Psykresultat

  • ...edan på sidan 28, och kompenserade detta genom att skriva sin egen Readers Diggest version på fyra sidor som sammanfattar just dessa 28 sidor. Genom att läs
    2 kbyte (274 ord) - 7 december 2012 kl. 08.34
  • ...på sidan 28, och kompenserade detta genom att skriva sin egen ''[[Readers Diggest]]'' version på fyra sidor som sammanfattar just dessa 28 sidor. Genom att
    4 kbyte (617 ord) - 24 april 2019 kl. 09.05