Psykresultat

  • *Korgmodell: Egentligen [[paketbil]], men han blev [[Farmarbil|farmare]] efter att [[Himmelen]] sänkte sig.
    834 byte (120 ord) - 18 januari 2009 kl. 13.46