Psykresultat

  • Sedan [[Matti Vanhanen]] började äta [[Brieost]] är det olagligt att vara kommunist i [[Finland]]. [[Straff]]et för att
    4 kbyte (617 ord) - 24 april 2019 kl. 09.05